เครื่องทดสอบ Sheath Fault Location Tester MFM-10 Megger

เครื่องทดสอบ Sheath Fault Location Tester MFM-10 Megger  เพื่อทดสอบค่า  leakage current  และหาตำแหน่ง Sheath Fault ในสายกราวนด์ชีลด์เคเบิ้ลใต้ดินขนาด 115kV ณ สถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  (ภาคกลาง)

thThai
en_USEnglish thThai