NEWS

เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger

  เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger  ขณะทดสอบความคงทนความเครียดสนามไฟฟ้า(withstanding voltage) และทดสอบความสุญเสียไดอิเล็กทริก (Tan Delta) ในฉนวน XLPE สายเคเบิ้ลใต้ดินขนาดแรงดัน ที่สวิตเกียร์ 22 KV ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read More »

เครื่องทดสอบ Sheath Fault Location Tester MFM-10 Megger

เครื่องทดสอบ Sheath Fault Location Tester MFM-10 Megger  เพื่อทดสอบค่า  leakage current  และหาตำแหน่ง Sheath Fault ในสายกราวนด์ชีลด์เคเบิ้ลใต้ดินขนาด 115kV ณ สถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  (ภาคกลาง)

Read More »

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger  ขณะทดสอบ Circuit Breaker  ในสถานีไฟฟ้าแบบ Outdoor Hybrid GIS ขนาด 115KV  เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded)

Read More »

เครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer TM1760 Megger

  ขณะทดสอบ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าแบบ AIS ขนาด 115KV ยี่ห้อ ALSTOM  เป็นการทดสอบ Circuit Breaker  โดยที่ Main Bus ต่อลงกราวนด์ทั้งสองด้าน (both- side grounded) ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Read More »

เครื่องทดสอบ Multifunction Tester  TRAX 280 Megger

  เครื่องทดสอบ Multifunction Tester  TRAX 280 Megger  ขณะทดสอบ Power Transformer  115 KV ณ สถานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการทดสอบหลายฟังก์ชั่นทั้ง 3 เฟสในครั้งเดียว อาทิ Winding Resistance, Turn Ration, Demag, Short Circuit,

Read More »

เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger 

เครื่องทดสอบ VLF  Sinus TD 60KV ( Very Low Frequency ) Megger  ขณะทดสอบความคงทนความเครียดสนามไฟฟ้า(withstanding voltage) และทดสอบความสุญเสียไดอิเล็กทริก (Tan Delta) ในฉนวน XLPE สายเคเบิ้ลใต้ดินขนาดแรงดัน 22 KV ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคใต้)

Read More »
en_USEnglish
thThai en_USEnglish